Bajram Šerif Mubarek Olsun

Bajram Šerif Mubarek Olsun
Prijateljima, poslovnim partnerima i svim građanima Bosne i Hercegovine koji bajramske praznike doživljavaju kao praznike sreće, ljubavi, mira i porodičnog blagostanja sretne bajramske praznike žele djeca i kolektiv JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.