JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja prilagodio rad novonastaloj situaciji

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja prilagodio rad novonastaloj situaciji

Među ustanovama koje su zbog novonastale situacije morale promijeniti sistem rada je i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Sa preventivnim aktivnostima su krenuli još i prije nego je zvanično to naloženo, ali ipak suočavaju se i sa problemima