Vrijedna donacija pred početak nove školske godine

Vrijedna donacija pred početak nove školske godine

Predstavnici firme ArbA iz Holandije predvođeni direktorom Marlon Abdoelrahiman i ove godine su posjetili naš Dom i tom prilikom svoj djeci, korisnicima Doma, školskog uzrasta poklonili nove udžbenike, radne sveske i školski pribor. Tokom sastanka sa našim direktorom dr.sci. Ahmetović Sadikom dogovoren je i dalji nastavak saradnje u interesu djece i same ustanove, a sve u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za boravak djece u Domu. Gosti su bili izuzetno zadovoljni postignutim rezultatima djece u predhodnoj školskoj godine te stoga vjeruju da će i ova njehova donacija doprinijeti da djeca u školi i dalje ostvaruju zapažene rezultate.